Faq

Co byste možná rádi věděli...

S provozem webových stránek je spojeno množství odborných termínů a pojmů, se kterými se můžete setkat i jako majitelé či běžní uživatelé stránek. Zde naleznete odpovědi na Vaše případné otázky...


Co je to: doména

Doména je základní adresa internetových stránek. Obecně jde o jmenný název jednoho konkrétního počítače zapojeného v síti internet. Český tvar vypadá například takto: www.seznam.cz. Domény se v zásadě dělí na tři úrovně.

Domény první úrovně představují domény nejvyšší úrovně, tzv. domény národní (např. CZ pro Českou republiku, SK pro Slovensko, DE pro Německo), vedle nich rozeznáváme rovněž domény nejvyšší úrovně, tzv. domény generické (např. COM pro komerční organizace).

Doména druhé úrovně je sestavena z názvu, který tvoří její první část, a z koncovky, která je doménou první úrovně. Doménou druhé úrovně je tedy i adresa www.vasefirma.cz. Vlastní doména dnes patří k běžnému standardu elektronické komunikace (a navíc i následné adresy elektronické pošty vypadají lépe: např. reditel@vasefirma.cz). Vlastnictví domény druhé úrovně je obvykle zpoplatněno.

Doména třetí úrovně (někdy nazývaná též subdoména) je rozšíření doménového jména druhé úrovně o další úroveň. Je například ve tvaru: shop.vasefirma.cz, kde právě "shop" je název domény třetí úrovně. Různé free webhostingové servery tyto domény nabízejí dokonce zdarma, adresa pak může vypadat např. takto: vasefirma.sweb.cz.

Všechny internetové domény se registrují v národních registrech (u nás NIC.cz), které vystupují jako koordinátoři a zabraňují používání stejného názvu více subjekty, každá doména je tak jedinečná.


Jak zvolit název domény

Doporučuji Vám, abyste si volbu doménového jména vždy dobře promysleli. Jméno by mělo být krátké, výstižné a především snadno zapamatovatelné. Pokud myslíte svoji webovou prezentaci vážně, volte vždy doménu druhé úrovně. Dobře zvolené jméno domény vám může výrazně pomoci v tom, čeho s jejím využitím chcete dosáhnout. Drtivá většina firem volí doménu dle svého obchodního názvu (např. česká společnost ŠKODA HOLDING a.s. má své webové stránky dostupné na doméně www.skoda.cz). Vzhledem k tomu, že každá doména druhého řádu musí být jedinečná, je pravděpodobné, že řada z vámi zamýšlených atraktivních domén již bude obsazena jiným subjektem a budete tedy muset zvolit jinou.

Jméno domény smí obsahovat pouze alfanumerické znaky bez diakritických znamének a pomlčku. Jménem domény také nesmí být název nejvyšší domény jiného státu – např. doména de.cz nebude fungovat, neboť DE je název domény nejvyšší úrovně pro Německo.


Kolik stojí registrace domény

Ceny za registraci a provoz domény (obvykle domény druhé úrovně) jsou pod každou národní doménu různé. V zásadě platí, že poplatky za domény jsou složeny z poplatku za registraci a z poplatků za každý další rok provozu. Řádově se jedná o pouhé stokoruny.


Co je to: webhosting

Webhosting (též hostování domény nebo virtuální server) znamená pronájem prostoru pro vaší webovou prezentaci (a případně poskytnutí dalších služeb) na vzdáleném serveru, odkud je nepřetržitě poskytována do sítě internet. Každý webhostingový provozovatel většinou nabízí několik webhostingových programů, ze kterých si zákazník může zvolit ten, který mu bude nejvíce vyhovovat. Za použití místa na cizím serveru se musí většinou platit nájem, obvykle jednou ročně.


Kolik stojí webhosting

Cena webhostingu určuje jeho provozovatel. Platí se obvykle na vyzvání, formou ročního poplatku. Dle náročnosti webhostingu se řádově jedná o stokoruny pro nenáročné weby, pro obvyklé případy okolo jednoho tisíce ročně, pro velmi náročné weby s vlastním serverem ale i několik tisíc ročně.


Co je to: redesign stránek

Redesign stránek je kompletní přepracování grafické podoby webové stránky do modernější podoby. Obvykle nedochází k markantním změnám v obsahu, jsou však použity modernější technologie. Velmi často je ale nemožné, nebo velmi náročné, upravovat pouze dílčí část stránek - pak je vhodnější pod pojmem redesign vidět v podstatě vytvoření kompletně nových stránek.


Co je to: server

Server je v podstatě složitější počítač (může to být i program běžící na počítači). Server obecně spravuje webové stránky s internetovými prezentacemi. V závislosti na programech a nastaveních může server automaticky odpovídat na e-maily, spravovat databáze a podobně.


Co je to: DNS server

Každý počítač v síti internet je identifikován číselnou IP adresou. Pro snadnou zapamatovatelnost se místo tohoto čísla používá jeho překlad na jméno domény a vše je uloženo na DNS serveru (Domain Name Server). DNS tedy slouží obecně pro správu doménových jmen a příslušných IP adres.


Co jsou statické stránky

Statické stránky jsou ty internetové prezentace, které se nemohou automaticky nebo uživatelsky měnit. Jedná se o nejjednodušší typ stránek. Typickým příkladem statických stránek jsou malé informativní webové prezentace (tzv. mikroweby) lidí a firem. Mají minimální náklady na provoz.


Co jsou dynamické stránky

Dynamické stránky jsou schopné v reálném čase měnit svůj vzhled poté, co byly nahrány prohlížečem. Mohou se též uživatelsky měnit. Jsou to všechny internetové prezentace, které v reálném čase automaticky aktualizují zobrazované informace (např. uvítání "Dobrý den, dnes je 14. července 2024" v závislosti na čase, apod.). Dynamické internetové stránky jsou rovněž všechny internetové obchody.


Co je to: FTP

FTP (File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů. Jedná se o relativně bezpečný způsob přenosu souborů mezi dvěma počítači. Umožňuje též aktualizaci zdrojových souborů webových stránek.


Co je to: IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Number) je jedinečná číselná adresa každého počítače v síti internet. Tvar IP adresy formátu IPv4 vypadá například takto: 81.95.96.75. Čísla jsou vždy v rozsahu 0 až 255. Dnes se můžete setkat i s adresami IPv6. Pro správu IP adres slouží DNS servery.


Co jsou CSS, neboli kaskádové styly

CSS (Cascading Style Sheets), česky kaskádové styly, jsou technologie pro grafickou úpravu internetových stránek. Umožňují oddělit obsah stránek od jejich vzhledu a ten potom velmi přesně ovládat. Výhodou stránek zpracovaných pomocí kaskádových stylů je obecně jejich menší datový objem (rychleji se načítají), podstatné zvýšení přístupnosti stránek pro postižené uživatele (můžou si aplikovat vlastní nebo žádný styl při zachování obsahu), možnost definovat různý vzhled pro různá zařízení (například pro tisk odlišně od zobrazení na monitoru, kdy není tisknuta grafika stránek). Tvorba vzhledu stránek pomocí technologie kaskádových stylů je v dnešní době nejvíce doporučována. Zatím poslední verze kaskádových stylů má označení CSS3.


Co je to: internetový vyhledávač

Internetový vyhledávač je automatický software (program), který na internetu vyhledává veškeré dostupné dokumenty (obvykle metodou fulltext), které následně analyzuje, indexuje a informace o nich ukládá do své databáze. Návštěvníkům svých stránek pak pomocí jednoduchých či složitějších dotazů umožňuje hledat v této databázi, kdy výsledkem dotazu jsou odkazy na dokumenty s požadovaným obsahem. Mezi nejznámější internetové vyhledávače v ČR patří americký Google či tuzemský Seznam. Pro vyhledávače je velmi důležitá SEO.


Co jsou webové standardy

Webové standardy jsou pravidla určující směr vývoje webu, vytvářené mezinárodním konsorciem W3C. Odpovědnost za jejich dodržování mají tvůrci webů. Stránky neodpovídající webovým standardům jsou nejen nepřístupné pro mnohé uživatele, ale zejména jsou nepřístupné i pro internetové vyhledávače, což je velmi závažná chyba. Důsledné dodržování webových standardů plně rozvíjí potenciál internetu a s pomocí sémantiky vytváří síť, ve které podle určitých pravidel snadněji najdete to, co hledáte.


Co je to: copywriting

Copywriting je psaní textů pro internetové stránky. Nejedná se jen o gramaticky správné texty, ale zejména o psaní poutavých a výstižných textů, které přesvědčí návštěvníka vašich stránek, že právě vy jste ta správná volba. Je vhodné, aby "tón komunikace" byl všude stejný: na webu, newsletterech i sociálních sítích. Výstižné texty jsou také nutné pro správné indexování vašich stránek internetovými vyhledávači.


Co je to: RSS

RSS je technologie kanálů pro snadný příjem zpráv. Pro využití RSS kanálů potřebujete speciální RSS čtečku nebo e-mailového klienta či internetový prohlížeč s podporou technologie RSS.


Co je to: SEO

SEO (Search Engine Optimization) je taková optimalizace internetových stránek, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem je získat vysokou a přitom dobře cílenou návštěvnost. Odpovědnost za SEO mají tvůrci webů a dodavatelé obsahu.


Co je to: redakční systém

Redakční systém (Content Management System, zkráceně CMS) je speciální webová aplikace pro správu obsahu internetových stránek (texty, dokumenty, fotografie, videa apod). K úpravám přidruženého webu pak postačí základní znalost práce na PC a přístup do tohoto systému. Redakčních systémů je velmi mnoho druhů a typů a některé jsou zdarma (nejznámější jsou Joomla, WordPress, Drupal). Na profesionální úrovni tvůrci webů obvykle používají redakční systémy vlastní, upravené na míru konkrétnímu projektu.


Co je to: responzivní design

Jedná se o způsob stylování HTML dokumentu, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC atd.) a které uživateli poskytne lepší pocit z jejich prohlížení. Responzivní design sice není příliš starý (2010), ale dnes je to de facto standard současných webů.


Co je to: HTML

HTML (HyperText Markup Language, česky hypertextový značkovací jazyk) je značkovací jazyk, ve kterém je vytvořena naprostá většina webových stránek. Historie HTML sahá do počátku 90. let 20. století. Zatím poslední verze má označení HTML5.


Co je to: PHP

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptovací jazyk, určený především pro tvorbu webových aplikací. PHP je nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, je neustále vylepšován a je zdarma. Zatím poslední verze má označení PHP7. Máte-li web na zastaralém PHP4, máte dnes bezpečnostní problém.


Co je to: HTTP, HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol pro přenos webových stránek. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je šifrovaná varianta HTTP protokolu, veškerá komunikace je zde šifrována SSL nebo TSL algoritmem. Weby pod HTTPS jsou tedy zabezpečené, což dnes zohledňují i prohlížeče a je to plus pro vyhledávače.


Co je to: Optimalizace pro mobily

Optimalizace pro mobily je technologie tvorby webu, která bere v úvahu, že navštěvníci webu mohou na web přistupovat z mobilních zařízení (tj. mobilu). Za tímto účelem je web tvůrcem přizpůsoben, aby jeho prohlížení bylo na mobilním zařízení možné a snadné.


Pokud máte nějaký dotaz, nebojte se zeptat...